Gezien het decreet van de minister president van 8 maart 2020 (http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200308.pdf ) waarin geschreven staat “sono sospese le cerimonie civili e religiose” alsook gezien het decreet van de kardinaal vicaris van Rome van 8 maart 2020 (http://www.diocesidiroma.it/decreto-del-cardinale- vicario-angelo-de-donatis-dell8-marzo-2020) zijn wij als Friezenkerk gedwongen tot de volgende maatregelen.

1) Alle eucharistievieringen in de Friezenkerk komen te vervallen. Zowel de zondagse eucharistie om 10.30 uur, alsook de eucharistie met pelgrims. Alle overige bijeenkomsten van parochieële aard (vergaderingen, gespreksgroepen, gebedsbijeenkomsten etc) komen te vervallen.
2) De kerk zal op gezette tijden geopend blijven voor gebed en bezichtiging zoals gebruikelijk. Voor de actuele openingstijden gelieve de website raadplegen.

3) De Nederlandssprekende priesters in Rome is gevraagd om voor het Volk Gods te bidden als zij privé de eucharistie opdragen.

Ik vraag begrip voor deze maatregelen en weet mij in gebed met u allen verbonden,

Bisschop Antoon Hurkmans

Rector van de Friezenkerk in Rome