Dit lijkt het belangrijkste in alle vormen van crisis. Vertrouwen doet je sterk staan. Je gaat niet opzij voor dreigingen. Nu het Coronavirus rondgaat kun je angstig wegkruipen maar daar red je het niet mee. Wees weerbaar. Dat begint met vertrouwensvol zijn. Dan kun je het opbrengen om de voorschriften die er zijn te volgen. Dan kun je ze interpreteren met je eigen gezonde verstand. Vertrouwen bevrijdt je van een afbrekende onzekerheid. Je weet waar je voor staat en je bent er zeker van op jouw manier je bijdrage te kunnen leveren aan het weerstaan van dit gevaar. Je laat de moed niet in de schoenen zakken. Daardoor, immers, ga je juist onverantwoord gedrag vertonen. Als je je vertrouwen verliest ben je al een slachtoffer. Ga je zelf al mee in een negatieve richting.

Als je nu ondanks alle moedige gedragingen toch nog besmet raakt met het virus, wat dan? Blijf vertrouwen. Geef niet op. Meer mensen genezen dan dat er bezwijken. Vertrouwen ligt aan de basis van iedere genezing. Het maakt je sterk. Mentaal krijgt de ziekte je er niet onder. Daardoor heb je de kracht om zelf optimaal mee te werken aan je genezing. Je stimuleert alle goede acties in je lichaam. Je geest is steeds alert te kiezen voor wat goed voor je is en niet wat kwaad is. Je kiest als het ware voor het leven. Dat maakt je dan ook sterk. Blijf vertrouwen. Kijk in de goede richting. Denk in de goede richting. Ga de goede richting in. Niet omdat het moet, maar omdat je er vertrouwen in hebt. Vertrouwen motiveert van binnenuit.

Vertrouwvol je weg gaan. Met hoop. Met de vaste wil het te winnen. En dan… toch moet je accepteren dat jij, dat jou meest geliefde het niet gaat redden. Ook dan is het een zegen als je door lijden en pijn heen, opnieuw tot vertrouwen komt. Vertrouwen houden in je leven. Je leven blijft zijn waarde houden. Anderen zullen het met zich meedragen. Vertrouwen houden in Hem die je het leven gaf. Hij deed dat niet zomaar. Het is geen zinloos en willekeurig spel. Hij die jou het leven gaf, Hij zal het ook voltooien. Je bent uniek en je zult uniek blijven. Je zult er zijn. God neemt het leven niet af, Hij maakt het nieuw. Vertrouw niet alleen in jezelf, maar stel je vertrouwen ook in God. In de liefde van God ligt de oorsprong van je leven en in zijn liefde ligt de bestemming van je leven.

De helft van de veertigdagentijd hebben we bereikt. Over enkele weken is het Pasen. Kunnen wij vertrouwen op God? Wat zou mij, me te bekennen als iemand die gelovig is, in de weg staan? Gemakzucht? Liever niet op moeilijke vragen ingaan? Onwetendheid? Het geloof heb ik nooit leren kennen? Niemand heeft er met mij over gesproken? Trots? Jezelf altijd in het centrum stellen? Ik lever mij aan niets en niemand uit? Uit angst je te geven. Twijfel? Ik kom er niet uit? Het kan wel en het kan niet waar zijn? Of, in God geloven zou nog wel kunnen, maar zij die over God spreken vertrouw ik niet? Inderdaad, het blijft mensenwerk. God wil echter mensen gebruiken om bij mensen te kunnen zijn. Om slechte voorbeelden kun je niet allen veroordelen. Blijf vertrouwen en heb de moed in je leven tot een antwoord te komen op de vraag of je gelooft of niet. De kortste weg naar dit antwoord is neerknielen en God vragen om geloof. Het is een geschenk. Daarna komt het begrijpen en het er verantwoording voor afleggen. Dat moet ook. Maar als eerste is het geloof als een geschenk van God aan jouw persoonlijk zien en aanvaarden. Daar dankbaarheid voor uitdrukken is het begin van gebed. De relatie met God kan gaan groeien.

Bisschop Antoon Hurkmans
Rector van de Friezenkerk in Rome
ahurkmans@bisdomdenbosch.nl