Dit jaar is de Goede Week zo anders. We kunnen deze niet in onze geloofsgemeenschap vieren. Hoe dan wel. Op de eerste plaats kunnen we meeleven met al degenen die lijden aan het Corona-virus. Dit is voor velen een waarachtig delen in het lijden van Christus. In vreselijke pijnen de weg in eenzaamheid naar God gaan. Terug naar het huis van de Vader. Wij kunnen geestelijk samen met hen meelijden. Laten we dat doen door het te verbinden met het lijden van Christus. Dit maakt het lijden niet kleiner, maar wel anders. Christus is gekomen om ons voor te gaan. Om onze hoop te zijn. Hij heeft de macht van het kwaad van de dood gebroken. Hij is uit de dood opgestaan. Met een verheerlijkt lichaam teruggegaan naar de Vader. Hij heeft de gelovigen de Heilige Geest gegeven. Hen toegerust met zijn rijke genade om Hem te kunnen volgen. Om door lijden en dood terug te gaan naar het huis van de Vader. Het Corona-virus is meer dan een noodlot. Hoe onbegrijpelijk en hoe moeilijk het ook te verdragen is we kunnen de weg die we te gaan hebben een weg maken van terug gaan naar God.

Vervolgens kunnen we op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en op Pasen ons alleen of met ons gezin even terugtrekken. Een half uur. Begin met een gebed. Een iemand zegt iets over de betreffende dag. Dan volgt een stilte om na te denken over wat die dag voor jou kan betekenen. Daarna lezen we het evangelie van die dag. Om in aansluiting daarop in stilte de geestelijke communie te ontvangen, je in gedachte een maken met Christus. In het afsluitend bidden denken we aan de slachtoffers van het Corona-virus. Bij de afsluiting kan iemand bidden: Moge God ons bewaren en behoeden, mogen Hij de stervenden in zijn huis ontvangen. In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Op Witte Donderdag vieren wij dat Christus op de vooravond van zijn sterven aan het kruis aan zijn Kerk de Eucharistie heeft gegeven. En tegelijk het Priesterschap. In de Eucharistie gedenken we in een maaltijd dat Jezus door zich aan het kruis voor ons te geven ons een nieuw leven geeft waarin Hij de macht van het kwaad en de macht van de dood heeft gebroken. Hij brengt ons naar het huis van de Vader. Zoals de Israëlieten met Pasen de bevrijding uit de slavernij vieren, vieren de christenen met Pasen de verlossing van kwaad en dood.

Evangelie: Johannes 13, 1-15

Met Goede Vrijdag gedenken wij het heilbrengend lijden van Christus. We bidden voor heel de wereld, voor alle mensen dat zij deel mogen hebben aan de vruchten van het lijden van Christus. Het is mooi het Lijdensverhaal te lezen en te bidden voor

al de verschillende volkeren en mensen. Ook kunnen we het kruis vereren. Het een centrale plaats geven. Met bloemen versieren.

Lijdensverhaal: Johannes 18,1- 19,42

Stille Zaterdag is een dag van stilte. Jezus is in het graf. Daar kunnen we alleen maar in stilte bij zijn. Dat Jezus begraven is, is niet zinloos. Hij is doorheen de diepste dood gegaan. Hij is getrokken door de diepste vormen van kwaad. Dat onzegbaar diepe van de dood en van het kwaad heeft Hij overwonnen. Het is voor eenieder goed te weten dat wat je ook ooit moet doormaken, waar je ook ooit voor komt te staan, dat Jezus ons voorging. Hij is altijd de uitweg. Het antwoord. Een dag die je tot een oefening kunt maken voor het overwinnen van de grootste moeilijkheden. Uit de brief aan de Hebreeën 4, 1-16

Pasen. Het Feest bij uitstek. Jezus staat met een verheerlijkt lichaam op uit de dood. Radicaal nieuw leven. Een nieuwe schepping. De Apostelen getuigen ervan. Toegankelijk voor ons door het geloof. Wat moeten we doen? Geloof en laat je dopen. Vraag God om geloof. Door de doop hoor je bij de Kerk. Daar leven we onder tekenen, in geloof, altijd nog maar ten dele, dat nieuwe leven. De heiligen laten ons dit nieuwe leven het zuiverste zien. Het wordt ons gegeven in de Sacramenten. Er wordt ons over verteld in de H. Schrift. De Paus de bisschoppen en de priesters verkondigen het. Nieuw Leven. Sterker dan de dood. Paasevangelie: Mattheus 28, 1-10

Van harte wens ik u toe dat u het aandurft om in het gezin De Goede Week en Pasen te vieren. Het geloof is ermee gebaat. Het geeft het geloof een eigen kracht en diepte. Natuurlijk kunt u de sociale media erbij betrekken. Maar zelf vieren heeft een eigen kracht, een eigen waarde. In mijn vieren sluit ik me aan bij jullie. Van harte een zalig Pasen juist in deze tijd.

Bisschop Antoon Hurkmans
Rector van de Friezenkerk in Rome
ahurkmans@bisdomdenbosch.nl