Liturgie
Celebranten en vrijwilligers
Lezingen en Evangelie
Homilie H. Triniteit .
Voorbeden.