Intimiteit vieren wij door met elkaar aan tafel te gaan. Het gaat nooit alleen om eten. Een gezin gaat samen aan tafel om de gezinsband te onderhouden en te versterken. Als er in het gezin bijzonderheden zijn vieren we dat met het samen aan tafel gaan. Een verjaardag, een trouwdag of een sterfdag, we staan bij die bijzondere momenten van vreugde en verdriet stil als we aan tafel zijn. Aan tafel wisselen we meestal ook met elkaar uit wat er die dag zoal passeerde.

Ook Jezus vormde met zijn leerlingen een ‘familie’. Vaak waren ze samen aan tafel. Jezus sprak in dit intieme verband over zijn herkomst, over zijn opdracht, over zijn sterven, over zijn verrijzenis, over de manier waarop Hij bij zijn leerlingen zou blijven. Hij liet zien wie God is. Zo bereidde Jezus dag na dag, stap voor stap, de Kerk voor. Het zou een gemeenschap rond Hem, rond God, zijn die de taak van Jezus in de wereld zou overnemen. Laten zien aan de mensen wie God is. De Familie van God, zo noemt men de Kerk ook wel. Om die familie bij elkaar te houden en de gelegenheid te geven telkens weer te overwegen wat het wil zeggen familie van God te zijn en te worden gaf Jezus zeven Sacramenten mee aan de Kerk. Bij de doop viert men het lid worden van de Kerk. Bij het Vormsel gaat het er vooral om welke taak men krijgt en met welke kracht je jezelf daaraan kunt geven.

Het Sacrament van de Eucharistie blijft in het leven van de Kerk het meest dragende Sacrament. Wij vieren de zondag met de Eucharistie. In dit Sacrament nodigt Jezus ons uit om bij Hem te zijn. Hij spreekt tot ons, door de priester, over wie wij zijn. In Jezus zijn ook wij kind van God. In Jezus krijgen ook wij een nieuw leven. Hij is als eerste uit de dood opgestaan met een verheerlijkt Lichaam, wij zullen Hem volgen. In de H. Mis geeft Hij ons al een begin van dat nieuwe leven. Wij luisteren naar zijn woorden en wij eten en drinken in geloof onder de gedaante van brood en wijn, zijn lichaam en bloed. Jezus zei: ‘dit is mijn Lichaam’ en: ‘dit is mijn Bloed’. Wij nemen het van Jezus aan. Op het kruis heeft Jezus zich voor ons gegeven, uit het graf is Hij verrezen. Wanneer wij eten van zijn Brood en drinken uit zijn Beker verkondigen wij zijn sterven en verrijzen en we zeggen daarmee dat ook wij nu al nieuw willen leven in liefde met alle mensen, eerlijk en oprecht, om eens voor altijd met Jezus te leven in de hemel. Door Jezus weten we dat het doel van ons leven is voor altijd in liefde met elkaar bij God te zijn. De zin van ons leven is stap voor stap te groeien in die liefde en hierdoor de wereld God laten kennen. De Eucharistie voedt ons op in de liefde. Omdat de Eucharistie zo belangrijk is vieren we jaarlijks Sacramentsdag.

Bisschop Antoon Hurkmans
Rector van de Friezenkerk in Romea
hurkmans@bisdomdenbosch.nl