Liturgia
Celebranten en vrijwilligers
Lezingen en Evangelie
Inleidend woord door E.P. Fr Guido Gockel
Preek door E.P. Fr. Guido Gockel
Voorbeden