Zaterdag 19 september 2020 – 10:45 uur
Vredeswandeling over het St. Pietersplein
VREDE VERBINDT VERSCHIL

Normaal gesproken organiseert de Friezenkerk aan het begin van de Vredesweek in Nederland een Vredesmaaltijd “voor de hele mens: lichaam, geest en ziel” rondom een specifiek thema dat aansluit bij het algemene thema.
Vanwege het coronavirus is een maaltijd echter niet mogelijk en wordt het een wandeling.

Om 10.45 u. verzamelen we bij de trap van de Friezenkerk

page1image48510992 page1image48498928 page1image48508080

Na een kwartiertje bijpraten begeven we ons naar het St. Pietersplein waar Hennie Schep ons welkom heet en een inleiding geeft op het geheel dat ons te wachten staat, inclusief het verleden van PAX. We zingen vervolgens een lied dat meteen een zestal Nederlandse toeristen aantrekt. Zij blijven aandachtig luisteren wanneer diaken Kees, ook professioneel gids, de meest interessante geschiedenis van de basiliek en het plein uit de doeken doet aan de hand van historische tekeningen en foto’s. Daarna moeten deze zes jongens hun vliegtuig halen, maar gaat de groep van de Friezenkerk verder naar de tweede etappe, de vluchtelingenboot.

Hier vertelt Kirsten wat de achterliggende gedachte is bij deze “Angels Unawares” gemaakt door de Canadese beeldhouwer Timothy Schmalz en op het plein verschenen in september 2019. We vervolgen onze tocht naar de windstreken midden op het plein rondom de obelisk.

De windstreken die wij hier zien afgebeeld, zijn het symbool van de wijdsheid en van de verschillende herkomst van ons mensen. De
boodschap van Jezus en het Woord van onzeGod is grenzeloos en omvat alle mensen en dehele schepping. Diversiteit en verschillend kunnen zijn, heeft met fundamentele vrijheid te maken als onderdeel van wat vrede is.
Globalisering kan worden ervaren als een bedreiging voor de bestaanszekerheid en zelf-verstaan.

De komst van vluchtelingen hebben die vragen naar eigenheid en waarden scherper gemaakt. In het stille midden mogen verschillen
bestaan en hoef je het niet met elkaar eens te zijn. Daar is de vrede te vinden.
Deze etappe wordt afgesloten met een gebed.

 

page2image48610544

We lopen verder naar de fontein waar p. Tiemen de nieuwe encycliek ‘Fratelli tutti’ van paus Franciscus noemt en de kernboodschap daaruit: in iedere mens, hoe verschillend ook, mogen we een broeder/zuster herkennen van dezelfde mensenfamilie, allen kinderen van dezelfde Vader. De vier uitgangspunten van het thema van deze week WAARHEID, GERECHTIGHEID, LIEFDE en VRIJHEID komen uit de encycliek van paus Johannes XXIII, Pacem in terris. Als deze vier princiepen worden aangehouden, dan kan er een goede inrichting komen van de maatschappelijke ordening van staten onderling, binnen staten zelf, van alle staten samen in het wereldgeheel.

Het gezegde van paus Johannes XXIII La Tua volontà è la nostra pace(Uw wil is onze vrede!) wordt aangehaald. De ware vrede komt er als we leven overeenkomstig Gods wil.