Namens de betrokkenen bij de Friezenkerk — vrijwilligers en bezoekers, pelgrims en toeristen — danken wij Monseigneur Antoon Hurkmans die na zijn emeritaat als Bisschop van ‘s-Hertogenbosch naar Rome is gekomen om hier rector te zijn van de Nederlandse kerk, bijgenaamd ‘Friezenkerk’. Het was ons allen een eer dat de bisschop ons heeft onderricht in de uitleg van de Schrift dat hij de heilige liturgie biddend is blijven celebreren en dat hij immer zijn pastorale hart heeft geopend.

De overgang van de kathedrale basiliek van Sint Jan in de hoofdstad van Brabant naar het bescheiden bedehuis van de heilige Michael en Magnus nabij het graf van Petrus moet hem zijn opgevallen. Mgr Hurkmans woonde in een bescheiden appartement halverwege Santa Maria dell’Anima en zijn ‘Friezenkerk’, toegewijd aan Michael en Magnus. Ofschoon hij zelf daar tevreden is geweest, zoals hij in zijn afscheidswoord schrijft, bewonder ik zijn uithoudingsvermogen in dat donkere onderkomen. Daartegenover staat de gastvrijheid die de bisschop heeft genoten in de Anima, waar zonder onderbreking hem de eer is gegund die bij zijn waardigheid past. Elke middag kwam hij bij ons in de Anima de hoofdmaaltijd gebruiken. Nu is Mgr Hurkmans teruggekeerd in een huis nabij de Sint Jan met uitzicht op dat eerbiedwaardige en de ziel verheffende bouwwerk uit de gotische periode van de Middeleeuwen.

Wij danken de bisschop voor alles dat hij liturgisch en pastoraal en anderszins heeft kunnen en willen verrichten in en om de Friezenkerk. Wij spreken de hoop uit dat de Heer hem blijft beschermen en hem de rust, de vrede en de tevredenheid schenkt die passen bij een welgevuld en begiftigd priesterleven.

Ad multos annos, heer bisschop.

Antoine Bodar, rector (opvolger van Mgr Antoon Hurkmans).

Rome, Kerstmis 2020.