Alle betrokkenen bij de Friezenkerk

Al meer dan een jaar geleden kwam ik tweemaal na elkaar in Rome in een ziekenhuis terecht. Voor mij was dat een signaal dat ik echt op rust moest gaan. Dit heb ik aan monseigneur van den Hende laten weten. De Corona maakte de tijd nog extra moeilijk. Met Pasen wilde ik terugkomen naar Rome, maar dat was toen niet mogelijk. Ook nu wil ik niet reizen. Mijn afscheid wil ik na zo’n lange tijd niet uitstellen en dus neem ik nu in dit bericht afscheid van u.

Als eerste wil ik zeggen dat ik heel dankbaar ben een heel mooie tijd gehad te hebben in de Friezenkerk te midden van u. Blij was ik thuis te mogen zijn in de gemeenschap van de Santa Maria dell’Anima. Meer dan ik kan zeggen was het voor mij kostbaar een tijd in Rome te mogen wonen. Dag voor dag dronk ik de Romeinse en de Joods-Christelijke cultuur in. Met het meeste plezier denk ik terug aan mijn verkondiging in de Friezenkerk en aan het rondleiden van jongelui uit Nederland. Intiem was mijn wonen in mijn appartement. Daar mocht ik veel gasten ontvangen. Dat er soms ook spanningen waren is normaal en dat neem ik niemand kwalijk. Het heeft ook aan mij gelegen.

Graag wil ik ieder persoonlijk danken en alle goeds toewensen. Ik ga geen namen noemen maar u komt me allen voor ogen. Dagelijks blijf ik voor u en de Friezenkerk bidden. Wellicht zien we elkaar. In ieder geval a Dieu.

Bisschop Hurkmans