Gespreksthema: Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen

Namens de oecumenische werkgroep heette  Albert Kappers de Nederlandse en Italiaanse deelnemers welkom. Hij illustreerde de geschiedenis van de Friezenkerk en haar oecumenische roeping als kerk voor alle Nederlandse pelgrims en de rol van de oecumenische werkgroep om deze oecumenische roeping van de Friezenkerk levend te houden.

Albert introduceerde ds. Luca Negro, inleider deze avond, voorzitter van de Federatie van Protestantse kerken in Italië (FCEI). In tegenstelling tot vorige jaren was dit jaar geen dominee uit Nederland uitgenodigd en werd de bijeenkomst in de kerk zelf gehouden. Ook de voertaal was dit jaar Italiaans wat de kans bood om Italiaanse vrienden en familie uit te nodigen.

Aan het einde van de inleiding nam ds. Luca Negro het woord voor een bijbelse overweging naar aanleiding van het thema van de week van gebed voor de eenheid van de christenen.

Na het voorlezen door Anna Cioffarelli van Johannes 15 : 1-17 neemt ds. Luca Negro het woord.

“Blijf in mijn liefde – je zult veel vrucht dragen” is het thema van dit jaar , een uitnodiging tot wederzijdse liefde tussen christenen van verschillende kerken, welke het risico loopt een algemene en voor de hand liggende acceptatie te blijven als we niet begrijpen zijn specificiteit. Jezus toespraak, voordat het een uitnodiging tot wederzijdse liefde is ( vs 12 ) ,is het een uitnodiging om in de liefde te blijven. En het werkwoord “ blijven” is het sleutelwoord dat de twee delen van onze passage bij elkaar houdt, het gebod van wederzijdse liefde en de vriendschap die Jezus aanbiedt aan zijn volgelingen. In het midden , als schakel tussen twee delen v 9 : “Zoals de Vader mij liefhad, zo heb ik jou lief gehad; blijf in mijn liefde!” De Jezus van het Evangelie van Johannes lijkt te zeggen: heb je naaste lief als mijzelf, dat wil zeggen, zoals ik je heb laten zien in mijn liefde, en mijn leven heb gegeven voor jou. Dus niet langer : heb je naaste lief als jezelf, met dezelfde intensiteit maar ook, impliciet, met de grenzen van je eigen liefde. Veeleer , heb je naaste lief zoals Jezus liefhad, niet met jouw liefde maar met Zijn liefde. Het gebod van liefde is niet gebaseerd op ons vermogen om lief te hebben, op onze menselijke liefde, maar op de liefde van Christus.
De liefde van Christus, en niet die van ons, is daarom de liefde die we in praktijk moeten brengen, “blijven” in de agapé van Christus en de Vader. In deze liefde is het een kwestie van blijven, het is geen menselijke mogelijkheid, ook al is het paradoxaal genoeg, een gebod. Maar onze enige mogelijkheid om het gebod van liefde te gehoorzamen, is niet onze liefde die altijd beperkt is, maar het is om ons vast te klampen, ondergedompeld te worden, en zo in goddelijke liefde te blijven.
Blijf in Christus, gehecht aan Hem zoals de ranken aan de wijnstok moeten blijven als ze vrucht willen dragen (vs 4 ), laat Hem in ons blijven, en Zijn woorden blijven in ons (vs 7), om in de liefde van Christus te blijven ( vs 9), zoals Christus zelf in de liefde van de Vader blijft vs 10), elkaar liefhebbend ( vs 12 en 17 ). Dit is wat het betekent om christen te zijn , en alleen op deze manier kunnen we vrucht dragen, en alleen op deze manier kunnen we eenheid vinden, alleen in Christus en in zijn Liefde. Amen

Na de overdenking illustreerde ds. Negro de brief ter gelegenheid van de gebedsweek, ondertekend door hem als vertegenwoordiger van de protestantse kerken, en door de vertegenwoordigers van de RK Kerk en de Orthodoxe kerk in Italie. Hierna volgde nog een gedachtewisseling met de aanwezigen.

Op het einde van de samenkomst nam pater Tiemen Brouwer, geestelijk begeleider van de Steungroep vanuit de parochie, het woord.
Hij nodigde ieder uit gezamenlijk het Onze Vader te bidden.
Daarna sprak hij een dankwoord en namens de Steungroep overhandigde hij Ds. Luca Negro het boek van Mgr, Muskens over de Friezenkerk (Italiaans) met een boekenbon. Ter afsluiting vertelde hij nog in een kort woord waarom de kerk naar de H. Aartsengel Michael is vernoemd en hoe de Nederlandse Statenbijbel in de Geloofskapel van de kerk terecht is gekomen.

Dan een laatste groet en ieder ging huiswaarts.

Oecumenische Steungroep