TRIDUUM SACRUM

De Goede Week voert ons naar het Paasmysterie van Christus — Zijn Laatste Avondmaal en overlevering, Zijn kruisdood en nederdaling ter helle, Zijn verrijzenis en in verheerlijking nog verkeren op de aarde, Zijn terugkeer naar de hemel met op de vijftigste dag van Pasen de komst van de Heilige Geest.
De gehele Paastijd overwegen we dit grote geheim. Het nodigt ons uit dit het menselijke verstand te grote gebeuren als waar te durven aannemen. Tot troost en hoop voor eenieder.

Op deze avond van Witte Donderdag begint het Triduum Sacrum (de drie heilige dagen) en we komen zo tot in de kern van het liturgische jaar — de drie dagen die voltooid worden op de avond van Paaszondag.
Door de corona-maatregelen zullen maar weinigen naar de Friezenkerk kunnen komen in deze gedenk- en feestdagen.
Daarom dit jaar slechts op afstand kan ik als de pas op 9 september 2020 benoemde rector alle betrokkenen bij de Nederlandse kerk in Rome het hoogfeest van Pasen gezegend en zalig — en tot onderlinge vrede en nabijheid bijdragend — toewensen vanuit de kerk van Michael en Magnus in de Eeuwige Stad nabij het graf van Petrus.
We hopen dat al in deze zomer pelgrims opnieuw naar Rome zouden kunnen komen en zo de Wereldkerk verder leren kennen.

Antoine Bodar, rector