• Celebrant: Antoine Bodar
  • Diaken: Kees van Duin
  • Orgel: pater Pierre-Paul Walraet
  • Zang: Zr. Elly van Dijk, Jacob Winter, pater Johan Verschueren S.J.

Foto’s Angelo Cipolla