• Celebrant: rector
  • Diaken: Kees van Duin
  • Zang: Zr. Elly van Dijk, Jacob Winter
  • Orgel: pater Pierre-Paul Walraet