In dankbare herinnering

In de nacht van zondag op maandag is op 90-jarige leeftijd overleden de heer Nic van der Voort (1931-2021), bij leven bloemen arrangeur. Wie Nic van der Voort zegt, zegt tegelijk wijlen zijn broer Charles en zegt bovenal bloemen, bloemen en nog eens bloemen. Met bloemenwinkels op de spreekwoordelijke hoek van de straat in Leiden en Voorschoten, verkregen de bloemenarrangeurs Nic en Charles van der Voort landelijke bekendheid door hun kleurrijke en innovatieve bloemenarrangementen voor televisieprogramma’s. Een nieuwe weg werd bedrijfsmatig ingeslagen.

Vanuit die goede naam en faam werden de gebroeders Van der Voort gevraagd om de bloemversiering te verzorgen bij het bezoek van Paus Johannes Paulus II aan Nederland in 1985, en later in dat jaar bij de Zaligverklaring van Titus Brandsma bij de mis op het Pietersplein in Rome. De Vaticaanse autoriteiten waren zo onder de indruk van de bloemenpracht uit Holland dat een nieuwe traditie werd geboren: een jaarlijkse bloemenhulde vanuit Nederland voor de Paus bij gelegenheid van de viering van het Hoogfeest van Pasen. Als zodanig staan Nic en Charles van der Voort aan de basis van het jaarlijkse adagium “Bedankt voor de bloemen”, zoals uitgesproken door de Heilige Vader. Ik mocht er zelf getuige van zijn dat steeds opnieuw applaus opklinkt wanneer die bewuste woorden door de Paus worden uitgesproken. Ieder Nederlander kent de woorden en iedere Nederlander is heimelijk een beetje trots op de in zovele opzichten fantastische bloemenzee op misschien wel het meest bekende plein van de wereld. De handtekening van Nic van der Voort staat onder dit grote succes.

Bij de uitwerking van de arrangementen in de dagen voor Pasen werd de versiering van de Kerk der Friezen niet vergeten. Deze voor de Nederlanders zo bijzondere plek werd rijkelijk voorzien van bloemen en ook dat gaf een speciale atmosfeer bij de feest van de Opstanding van de Heer. We kijken dankbaar terug naar de grote inzet en betekenis van Nic van der Voort en wij gedenken hem met eerbied en groot respect. Moge Onze Lieve Heer hem loon na werken geven en moge hij rusten in vrede!

John Bakker