• Celebrant: Antoine Bodar
  • Diaken: Kees van Duin
  • Orgel: Sander Evers
  • Zang: Zr. Elly van Dijk FDNSC, Jacob Winter, Pater Johan Verschueren S.J., Michelle Mallinger