• Celebrant: Mgr Everard de Jong
  • Concelebranten: Dirk Smet, rector Belgisch College, en Jef van der Gucht
  • Diaken: Kees van Duin
  • Zang: Zr. Elly van Dijk FDNSC, pater Johan Verschueren S.J.