Op maandag 1 november om 18.00 is er een Eucharistieviering in de Friezenkerk wegens Allerheiligen. Aansluitend is er een kort gebed voor de gestorvenen wegens Allerzielen. U bent van harte welkom.