Na de mooie televisiemis van afgelopen zondag vond nog een bijzondere ceremonie plaats. Het hek onderaan de trap van de Friezenkerk werd door Antoine Bodar gezegend. De rector sprak de hoop uit dat het hek vaak geopend zal zijn. Het hek kon worden gerealiseerd dankzij een genereuze gift van de heer Gerard van den Tweel . Uiteraard was hij bij de zegening aanwezig, evenals bisschop Van den Hende, het bestuur van de stichting Vrienden van de Friezenkerk en vrijwilligers van de Friezenkerk in Rome. Wij zijn veel dank verschuldigd aan de heer Van den Tweel.