Dit weekend begint de Bidweek voor de eenheid van de christenen. Naast de Eucharistievieringen op 16 en 23 januari is er op zaterdag 22 januari een Dienst van Woord en Gebed, gevolgd door een overdenking en gesprek. De oecumenische steungroep nodigt iedereen van harte uit.