Op Zaterdag 22 januari 2022 vonden de Vesperdienst en de gespreksbijeenkomst in het kader van de Bidweek voor de Eenheid van de Christenen plaats. Ds. Huib Klink was voorganger in de Dienst van Woord en Gebed. Het inleidend woord was van Pater Tiemen Brouwer. De overdenking en het gesprek over de Eenheid van de Christenen werden ingeleid door Antoine Bodar, rector van de Friezenkerk.  Het verslag van de avond leest u hier.