‘De bloemen voor de paus’ zullen een doorstart krijgen. Dat laat het bestuur van de Friezenkerk in Rome weten naar aanleiding van vragen. Op donderdag 27 januari werd bekend dat het project van de bloemversiering voor Pasen op het Sint Pietersplein in de huidige organisatievorm geen doorgang meer kan vinden. Vanuit de Friezenkerk wordt nu ingezet op de voortgang van het project. “De bloemengeste vanuit Nederland aan de paus in Rome en vanuit de Nederlandse kerkprovincie aan de Wereldkerk is te bijzonder om geen verdere voortgang te geven”, laat rector Antoine Bodar namens de Friezenkerk weten. Er is overleg gaande met diverse betrokkenen in Nederland die hebben aangegeven dat ze het project willen ondersteunen. De verwachting is dat daarom ook dit jaar met Pasen het Sint Pietersplein versierd zal zijn met bloemen uit Nederland.