We hebben hartverwarmende reacties gekregen op onze berichten over de doorstart van de bloemen voor de paus. Dat is ook een hart onder de riem voor alle vrijwilligers die al zoveel jaren belangeloos en met grote toewijding aan de bloemenpracht bijdragen. Wij hopen ook dit jaar op hen te mogen rekenen en bestaande en nieuwe sponsoren hebben ons al positief benaderd. Daarmee kan de doorstart een feit worden. Mocht u een bijdrage willen geven dan is die natuurlijk van harte welkom op:

rekeningnummer NL05 INGB 0008 3459 07
ten naam van R.K. Instelling Friezenkerk Rome
onder  vermelding van ‘Bloemenpracht Rome’