Mede door de hartverwarmende reacties die we kregen op onze berichten over de doorstart van de bloemen voor de paus, kunnen we dit jaar de bloemenpracht weer aanbieden. We hebben een nieuwe hoofdarrangeur, we kunnen rekenen op bestaande en nieuwe sponsors, en de vervoerder en vele tuinders die ook in het verleden betrokken waren, doen mee. En natuurlijk allemaal belangeloos. Ook mogen we weer rekenen op vrijwilligers die de bloemenpracht op het Pietersplein realiseren.

“Deze saamhorigheid voor de Nederlandse bloemenpracht is geweldig om te ervaren”, aldus de rector, Antoine Bodar.

De besprekingen met het Vaticaan over de praktische vormgeving zijn in volle gang. Zo spraken de nieuwe hoofdarrangeur en een delegatie van de Friezenkerk afgelopen zaterdag met het Vaticaan over alle praktische zaken. Natuurlijk moet het Vaticaan nog wel een definitief besluit nemen, rekening houdend met het verloop van de Corona pandemie.

Uw bijdrage blijft natuurlijk zeer welkom, ook met het oog op de toekomst:
Rekeningnummer NL05 INGB 0008 3459 07
ten naam van R.K. Instelling Friezenkerk Rome
onder vermelding van ‘Bloemenpracht Rome’.

En nu u toch hier bent: wist u dat de wekelijkse viering op Zondag om 10.30 ook regelmatig via ons YouTube kanaal live wordt uitgezonden? Wij kondigen de live streams aan in de agenda op onze website. Daar vindt u ook een link naar de liturgie. Als u zich (gratis) abonneert op ons YouTube kanaal, krijgt u vlak voor de uitzending een aankondiging per e-mail.