Zondag 31 oktober 2021 keek Marga van der Linden-Overboom naar de tv-uitzending van de eucharistieviering vanuit de Friezenkerk. Ze haalt graag haar goede herinneringen aan de Friezenkerk op hoe ze in 2015 daar als alt mocht zingen:

“In 2015 kwam ik, Marga van der Linden, voor het eerst in Rome. In de St. Pieter en in de Friezenkerk heb ik mee mogen zingen, in Het Gelegenheidskoor van Nederland. Na aankomst mochten wij in de St. Pieter de viering muzikaal opluisteren. De organist van De Dom van Utrecht mocht op het orgel van de St. Pieter zijn kennis en kunde laten horen. Evenals in de Friezenkerk waar wij welkom waren.

Later in die week in 2015 hebben wij toestemming gekregen, op het bordes van de Heilige Vader, Paus Franciscus, met velen uit Nederland plaats te nemen. Ook daar konden wij, tijdens het wachten “Een openbare repetitie” houden. Door allen werd dat gewaardeerd. Een gelegenheidskoor dat uit 27 personen werd samengesteld. En een evenwicht had met de verschillende stemmen, die onverwacht een prima koor vormden.

Een geschenk uit de hemel om daar aan mee te doen. Onder leiding van dirigente Sonja en haar echtgenoot Wouter als organist.”

Marga van der Linden-Overboom