Op 6 maart 2022 overleed te Rome Liesbeth Tavanti, vrijwilligster in de Kerk der Friezen.

Liesbeth werd in 1937 geboren. Zij studeerde Nederlandse Taal en Letteren in Utrecht. Op een studiereis ontmoette ze Camillo, een jonge jurist. Zij trouwden in 1961, gingen in Rome wonen, en kregen twee kinderen.
Actief in o.a. De Nederlands-Italiaanse Vereniging, kwam ze in de jaren ‘80 in contact met de toenmalige Rector van het Nederlands College, Mons. Tiny Muskens. Door velerlei bijeenkomsten op het College en zijn lezingen was de belangstelling voor de geschiedenis van de volkeren van de Lage Landen in relatie tot Rome al gauw gewekt.
Toen vervolgens de gebruiksrechten van de Kerk der Friezen werden verkregen en er vanaf november 1989 ‘s zondags een viering plaats vond, was Liesbeth al meteen betrokken bij de groep vrijwilligers die gezamenlijk deze nieuwe kerk gestalte wilden geven, en werd de Friese Kerk haar tweede parochie.

Liesbeth was een vrijwilligster “van het eerste uur”.
Niet alleen deed ze trouw haar beurten voor de koffie groep, ze kwam ook op andere zondagen  regelmatig naar de kerk, een hele onderneming op zondag ochtend vroeg met het openbare vervoer. Maar ze was ook zeer actief betrokken bij alle activiteiten voor de Oecumene, en had een waardevolle inbreng in de Oecumenische gespreksgroep die een tijd lang plaats vond o.l.v. pater Wim Sleddens OSA en opvolgende mentoren van de Oecumenische Steungroep.
Als neerlandica assisteerde zij Wim Sleddens bij het redigeren van zijn nieuwe vertalingen uit het Latijn naar Nederlands van de Belijdenissen van Augustinus.

Haar echtgenoot, Camillo, overleed een aantal jaren geleden. Hoewel haar gezondheid langzaam afnam liep ze twee jaar geleden nog mee met de “Vredes Wandeling” (foto), en bleef zij met grote belangstelling het wel en wee van de Friese Kerk volgen.

Vanaf deze plek houden we haar nagedachtenis in ere en wenst de gemeenschap van de Kerk der Friezen veel sterkte aan hun kinderen Andrea en Cecilia en kleinkinderen.

Joan Rijks

Foto Hennie della Manna-Schep