Op 15 mei a.s. zal Titus Brandsma (tezamen met 9 anderen) heilig worden verklaard. De volgende activiteiten zijn vooralsnog gepland rondom de heiligverklaring. Zodra meer details bekend zijn of het programma nog verandert, publiceren wij dit op onze website.

 

1. De Friezenkerk in Rome wordt opengesteld voor bezoek op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag (13, 14, 15, 16 mei). De Titus Brandsmazaal wordt passend ingericht.

2. Op vrijdag 13 mei is er een openingsviering van het Huis voor de Pelgrim in de kerk Santa Maria in Traspontina, waar ook een expositie over Titus Brandsma te zien is. Tijdstip is nog niet bekend.

3. Op zaterdag 14 mei om 18.00 is er een avondwake in de Sint-Paulus buiten de Muren.

4. Op zondag 15 mei begint de heiligverklaringsviering om 10.00 in de Sint-Pieter dan wel op het Sint-Pietersplein.

5. Op dezelfde zondag is tevens om 10.30 de Eucharistieviering in de Friezenkerk met het koor ‘Holland Zingt’.

6. Maandagmorgen is er een dankviering in de Sint-Paulus buiten de Muren. Exacte tijdstip nog niet bekend.

7. Maandagmiddag organiseert de Nederlandse ambassade bij de Heilige Stoel een mini-symposium in de Friezenkerk om 14.30.

 

Indien u aan de viering in de Sint-Pieter of op het Sint-Pietersplein wilt deelnemen, kunt u zich aanmelden bij diaken Kees van Duin via secretariaat@friezenkerk.nl . Kaarten worden uitgegeven op ‘first come first serve’ basis.

Mocht u zelf een activiteit willen organiseren of suggesties hebben, dan horen we dat natuurlijk graag, eveneens via  secretariaat@friezenkerk.nl.

Tenslotte verwijzen we naar het Huis voor de Pelgrim dat reizen organiseert vanuit Nederland voor wie de plechtigheid wil bijwonen.