Het gaat door. Met Pasen is de Nederlandse bloemenpracht weer op het Pietersplein te zien. Het Vaticaan is verguld dat de traditie van Nederlandse bloemen met Pasen na een door corona veroorzaakte pauze kan worden hervat. Arrangeur Piet van der Burg en andere vrijwilligers zijn druk bezig met de voorbereidingen. Dank aan hen en aan alle oude en nieuwe sponsoren: bloemenkwekers, transportbedrijf en heel veel anderen. Zij staan garant voor Nederlandse kwaliteit. We gaan mooie foto’s en filmpjes maken. Volg ons dus op Facebook, Twitter en YouTube.

Hieronder de tekst van het persbericht over de doorstart.

Persbericht – Doorstart Bloemen voor de Paus

‘De bloemen voor de Paus’ krijgen definitief een doorstart. Eerder dit jaar werd bekend dat het unieke Nederlandse project in haar voormalige organisatievorm geen doorgang meer kon vinden. Rector Antoine Bodar van de Friezenkerk in Rome gaf toen al aan dat de “bloemengeste vanuit Nederland aan de Paus in Rome en vanuit de Nederlandse Kerkprovincie aan de Wereldkerk” te bijzonder is om geen voortgang te kennen. Overspoeld door positieve reacties van kwekers, sponsoren en tal van anderen, en na intensief overleg met diverse betrokkenen in Nederland en het Vaticaan, is door de inspanningen van velen gebleken dat dit jaar, na twee jaren van pandemie, weer Nederlandse bloemenpracht op het Sint Pietersplein in Rome zal prijken.

Er is een nieuwe hoofdarrangeur gevonden in de persoon van Piet van der Burg uit Berkel en Rodenrijs, die geheel belangeloos de bloemversiering in goede banen zal leiden. Een team van bloemisten en andere vrijwilligers, vanuit Nederland en Rome, zal onder zijn bezielende aanvoering en in nauwe samenwerking met het Vaticaan ervoor zorgen dat op Eerste Paasdag (17 april) bij de zegen Urbi et Orbi door Paus Franciscus weer de woorden “Bedankt voor de bloemen uit Nederland” zullen klinken. Piet van der Burg heeft al eerder projecten voor het Vaticaan gestalte mogen geven. Rector Antoine Bodar is verheugd dat het, ondanks alles, toch weer gelukt is om dit jaar het Sint Pietersplein in een Nederlandse bloemenzee te doen veranderen. “Het Hoogfeest van Pasen, het feest van de Opstanding, staat telkens weer voor een nieuw begin, nieuwe hoop, nieuw leven – misschien dit jaar nog wel meer dan in andere jaren”, aldus Bodar.

Op dinsdag 12 april 2022 zal de vrachtwagencombinatie van Van der Slot Transport, uit Noordwijkerhout, vol met bloemen en planten geschonken door tal van kwekers uit het hele land, worden gezegend door Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Dit geestelijke startschot voor onze Nederlandse Bloemen voor de Paus zal worden gegeven bij Keukenhof Holland in Lisse om 11.00 uur. Inloop vanaf 10.00 uur.

5 april 2022
Friezenkerk Rome