Tot en met Beloken Pasen (aanstaande zondag 24 april) duurt het hoogfeest nog voort, ook al ligt het hoogtepunt van het liturgische jaar — Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Paaswake en Paaszondag — al weer achter ons.

BLOEMENHULDE
Even zag het ernaar uit dat de bloemen uit Nederland niet meer verzorgd konden worden met het staken als arrangeur van de heer Paul Deckers. Maar neen, terstond kwamen Hans Hoogeveen en John Bakker, de leden van de Raad voor Economische Aangelegenheden van de Friezenkerk, in actie om de bloemenhulde te redden. Zij vonden in de heer Piet van der Burg uit Berkel en Rodenrijs de ideale opvolger als bloemenarrangeur. Wie naar de pauselijke zegen ‘Urbi et Orbi’ op de televisie heeft gekeken — dat zijn er wereldwijd miljarden — zal het zijn opgevallen dat de meer horizontale versiering met grasperken is veranderd in een meer verticale opbouw van louter bloemen.
Hard is er gewerkt en dat ‘Pro Deo’ (ter ere Gods), gratis. Belangeloos hebben enige weldoeners geld ter beschikking gesteld.

Nadat wij allen na de Hoogmis op het Petrusplein in het Apostolisch Paleis paus Franciscus hadden begroet, was de middagmaaltijd feestelijk, vrolijk en zelfs her en der uitgelaten.
Minister Karien van Gennip vertegenwoordigde de Nederlandse regering. Zij begrijpt zeer wel en spant zich daartoe in wat paus Franciscus bedoelt met het ruiken van de schapen, zo vertelde zij al pranzo.
Prompt kreeg de Friezenkerk uit handen van oud-minister Ard van der Steur een ‘katholieke’ Bijbel aangeboden die een plaats moet krijgen in de nabijheid van de al eerder geschonken Statenbijbel. Hoogtepunt van Oecumene is dat deze ‘katholieke Bijbel gegeven is door een echte protestant.

Allen, die op enigerlei wijze hebben geholpen de bloemenhulde tot stand te brengen, zijn hier nog eens bedankt. Moge de Heer het u vergelden.

BELOKEN PASEN
Aanstaande zondag zullen Yvonne en Jacob de Winter, vele jaren vrijwilliger in de Friezenkerk, van ons en de Stad Rome afscheid nemen. Onder grote dank zullen wij hen in blijvende dankbaarheid uitzwaaien en dat samen met een groep studenten van ‘Thomas More’ en van de ‘Hogeschool Utrecht’.
Aansluitend op de Eucharistieviering zal de celliste Sanne de Graaf een kort concert geven. Zij speelt van Johann Sebastian Bach Suite III in C majeur voor Cello solo (BWV 1009) Prélude – Sarabande – Gigue.

HUISMEESTER
Het is de Economische Raad van de Friezenkerk gelukt geld te vinden om een huismeester aan te stellen. Zijn naam is Sunil en zijn contract is voor twee jaar; na het eerste jaar wordt de gang van zaken bekeken.
Zijn taak is de verzorging in alle opzichten van het gehele gebouw, de trappen, het voorplein en de plaats onder de toren.
Door zijn aanstelling is de kerk voortaan geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00. Dat op een soepele manier, wanneer de kerk open moet zijn buiten deze uren.
Huismeester Sunil houdt natuurlijk ook toezicht op de kerk, voor zover nodig.
Rondleiden of in gesprek gaan met bezoekers blijft nadrukkelijk voorbehouden aan ons vrijwilligers, zoals nu op dinsdag van 15.00 tot 18.00 door Pater Tiemen Brouwer en op woensdag van 10.00 tot 13.00 door Dr Sander Evers. Andere vrijwilligers roepen wij op zich te melden voor ook een dagdeel elders in de week.

Na de taak van de bloemen met Pasen kijken we uit naar de heiligverklaring van pater Titus Brandsma op 15 mei.

Geniet u van de lente, van de feestelijke Paastijd.

Met dank en groet, Antoine Bodar, rector/vrijwilliger