Gisteren moesten we helaas afscheid nemen van vrijwilligers Jacob en Yvonne Winter. Jacob wist een volle kerk tot tweestemmige zang te bewegen (kijk hier). Daarna een treffende toespraak van Antoine Bodar (zie hieronder), een miniconcert van celliste Sanne de Graaf, cadeau’s, prosecco. Wat gaan we ze missen.

AFSCHEID JACOB EN YVONNE WINTER ( uitgesproken door Antoine Bodar, tweede zondag van Pasen 24 IV 2022)

De Friezenkerk kan functioneren, zoals bijna alle kerken her en der, dank zij vrijwilligers.
De vrijwilliger wordt dubbel gekenmerkt: enerzijds door een taak op zich te nemen anderzijds door daarin te volharden.
Beide kenmerken bij uitnemendheid zijn van toepassing op Yvonne en Jacob Winter.
Jacob samen met Zuster Elly verzorgt het koor, al dan niet versterkt door andere zangers. Jaren aaneen bovendien heeft Jacob de zondagse liturgie-vouwbladen verzorgd. Vandaag heeft Zuster Elly daarom de muziek gekozen die de voorkeur van Jacob geniet.

Yvonne heeft een veelheid aan taken vervuld:
Secretaresse van het bestuur van de Friezenkerk totdat deze kerk qua bestuur werd gereconstrueerd en een gewone Romeinse migranten- en pelgrimskerk werd onder toezicht van zowel het Vaticaan als het vicariaat Rome. Juist dezer dagen heeft Yvonne de administratie overgedragen — alles keurig en precies bijgehouden en bewaard door de tijd heen.
Jaren lang verzorgde Yvonne, van tijd tot tijd vervangen door Jacob, de planten in en om de kerk zoals ook de bloemen, wanneer daarvoor geld ter beschikking was.
En dan ten slotte de verzorging van de koffie — een typisch Nederlandse gewoonte om na de eredienst koffie te drinken met elkaar hetzij boven hetzij op het voorplein. Ofschoon de Friezenkerk meer koffiezetters telt, gebeurde het toch vaak dat Jacob in de kerk zong en Yvonne boven alvast die vaderlandse gewoonte van koffie drinken voorbereidde.

Nu keren jullie, Jacob en Yvonne, na een lange periode vanuit Rome naar Nederland terug.
Afgezien van jullie vrijwilligerswerk hier, waarvoor wij dankbaar zijn, hebben jullie ook steeds medevrijwilligers en andere Nederlanders — al dan niet op bezoek in Rome — gastvrij in jullie huis ontvangen, een soort vaderlands centrum elkaar te treffen en velerlei te bespreken.

Navraag leverde bepaalde eigenschappen van u beiden op:
Yvonne: het ‘kleine hartje’ op de rappe tong, uitgesproken met eigen mening, goedlachs (met zeker volume), hard werkend, altijd bereid te helpen, extravert — een sterke vrouw (Jacob heeft haar gevonden).
Jacob: introvert, tegenpool van zijn vrouw, zonder hem zou het koor niet in stand zijn gebleven, vriendelijk, bescheiden, terughoudend, trouw.

Slechts enkele blijken van waardering en dank kunnen wij u aanbieden. Dat zal weldra gebeuren. We zullen na afloop ook het glas op u kunnen heffen.
Het ga u beiden wel in het vaderland. En wellicht zult u de Friezenkerk nog eens willen bezoeken.

Maar eerst zal aansluitend op deze eredienst de celliste Sanne de Graaf een kort concert geven. Zij speelt van Johann Sebastian Bach Suite III in C Majeur voor cello solo.
Het is een tegenwoordig te weinig gekoesterde gewoonte dat Kerk en kunst van oudsher een huwelijk zijn aangegaan.

 

Foto’s MdJ