DONDERDAG 26 MEI 18.00 u.

Donderdagavond 26 mei, Nederlandse datum van Jezus Hemelvaart, hielden we de Oecumenische Vesperdienst in de Friezenkerk. We waren met een kleine kudde, maar de gebeden en de zang klonken sterk en krachtig, – mede door de forse ondersteuning van de zang door organist Sander Evers!

Pater Tiemen Brouwer o.p. hield de overweging. In zijn woord over de tekst van 1 Petrus 3, 18.21b-22 daalde hij – om zo te zeggen – van Jezus gezeten-zijn, naast zijn Vader, op Gods troon in de hemel af naar het menselijk geweten van ieder van ons: wie zit daar op de troon? Een egoïstische, zelfzuchtige, heerszuchtige liefde? Of de zelfvergetende en dienstbare liefde van Jezus, op het kruis tot zijn sterkste uitdrukking gekomen?

In de voorbeden was er één toegevoegd: vanzelfsprekend voor de vrede in de wereld en om wijsheid voor de leiders van de volkeren om de vrede te bewerkstelligen. Ieder begreep wie met deze leiders en volkeren bedoeld worden.

Pater Tiemen Brouwer o.p.