• Celebrant: pater Johan Verschueren S.J.
  • Concelebranten: pater Taposh Halder (Bangladesh), pater Mat van Kampen (Maastricht)
  • Diaken: Kees van Duin
  • Orgel: pater Pierre-Paul Walraet OSC
  • Zang: zr. Elly van Dijk FDNSC
  • 1e lezing: Gerhard Tebbenhof
  • 2e lezing: Mariska van Eindhoven uit Wilnis