Tijdens de Mis op zondag 9 oktober a.s. in de Friezenkerk mogen we muzikale gasten uit Haarlem welkom heten.
Vocaal Ensemble ‘Voices’, onder leiding van Fons Ziekman, zal namelijk de Mis met als celebrant rector Antoine Bodar muzikaal opluisteren.

Voices zingt o.a. het Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei uit Messe für Männerchor van J. Zimmer, If Ye Love van Th. Tallis, het Ave Maria (Anonymous) en Cantate Domino van H.L. Hassler.

Voices bestaat uit vier oud-leden van het Kathedrale Koor St. Bavo uit Haarlem, Nederland:

  • Robert Jan Schouten, tenor
  • Sander van Leeuwen, tenor
  • Daniel Heijne, bas
  • Ivo Cottaar, bas

U bent van harte welkom!