De Week van gebed voor eenheid 2023 staat in het teken van het thema “Doe goed, zoek recht”. De oecumenische steungroep van de Friezenkerk in Rome nodigt u in dat kader uit voor een Vesperdienst op 21 januari 19.00 uur in de Friezenkerk. Aansluitend vindt een groepsgesprek plaats over het thema van de Bidweek. Gastspreker is ds. Ad Wijlhuizen.

Op zondag 22 januari bent u van harte welkom bij de Eucharistieviering om 10.30 uur, eveneens in de Friezenkerk. Hoofdcelebrant is pater Tiemen Brouwer.