Zoals de rector van de Friezenkerk al aankondigde in zijn ‘Bericht van de Rector 48’, is op 12 februari jl. pater Johan Verschueren S.J. toegetreden tot de Pastorale Raad van de Friezenkerk. Hij volgt daarmee zuster Elly van Dijk op, die het afgelopen najaar naar Nederland is teruggekeerd.

Pater Verschueren is sinds 1 februari 2020 verantwoordelijk voor de belangrijke internationale instellingen van de jezuïeten in Rome. Hieronder vallen onder meer de Gregoriana universiteit, het Biblicum, Orientale, La Civiltà Cattolica en de opleidingshuizen Gesú en Bellarmino. Ook is hij verantwoordelijk voor de communauteit van de jezuïetenastronomen. Pater Verschueren oefent deze bestuursverantwoordelijkheden uit als gedelegeerde van de generaal van de Jezuïeten.

Van 2012 tot 2020 was pater Verschueren de provinciaal van de Nederlandse en Vlaamse jezuïeten.
Pater Verschueren is zeer regelmatig in de Friezenkerk te vinden als zanger tijdens de vieringen.

Wij zijn verheugd dat zo’n in aanzien staande priester bereid is ons te adviseren.