Op zaterdag 4 maart brengt de oecumenische werkgroep een bezoek aan de Santa Maria dell’Anima. Rector Antoine Bodar zal een korte inleiding houden over de kerk en de relatie met de Friezenkerk. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar Adriaan VI, wiens graf zich in de Santa Maria dell’Anima bevindt. Meer bijzonderheden op de poster hieronder.