• Celebrant: Antoine Bodar
  • Concelebranten: Mgr Dirk Smet, rector Belgisch College, Jef van der Gucht, Mathias Dick
  • Diaken: Kees van Duin
  • Orgel: Sander Evers
  • Zang: pater Johan Verschueren S.J., pater Tiemen Brouwer O.P., pater Pierre-Paul Walraet O.S.C.

 

 

Foto’s Teresa Murkens