• Celebrant: Antoine Bodar, rector
  • Diaken: Kees van Duin
  • Orgel: Pierre-Paul Walraet O.S.C.
  • Zang:  Tiemen Brouwer O.P., Johan Verschueren S.J. Lambertine Philipsen S.S.P.C

Liturgie
Evangelie
Voorbeden

Foto’s door Teresa Murkens