• Celebrant: Antoine Bodar
  • Concelebranten: Mgr Dirk Smet, rector Belgisch College, Matthias Dick. Jef van der Gucht, Julian Heissenberger
  • Diaken: Kees van Duin
  • Zang: Tiemen Brouwer O.P., Lambertine Philipsen S.S.P..C.
  • Koffie: Teresa Murkens en John Oosterwijk

Liturgie
Evangelie
Voorbeden

Foto’s door Teresa Murkens