• Celebrant: E.H. Antoine Bodar, Rector Friezenkerk
  • Concelebranten:  Z.E.H. Mgr Dirk Smet, rector Belgisch College, Mathias Dick, Jef van der Gucht, Jan ter Maat O.F.M. uit Den Bosch
  • Diaken: Kees van Duin
  • Orgel: Sander Evers
  • Zang: E.P. Tiemen Brouwer O.P. Jacob Winter uit Den Haag, Lambertine Philipsen S.S.P..C.
  • Koffie: Linda Langeslag

Liturgie
Evangelie
voorbeden

Foto’s Teresa Murkens