• Celebrant: Tiemen Brouwer O.P.
  • Diaken: Kees van Duin
  • Zang: Lambertine Philipsen S.S.P..C.
  • Orgel: Sander Evers
  • Koffie: Kirsten Kristiansen

Liturgie
Evangelie en voorbeden

Foto’s door: Teresa Murkens