Hoofdcelebrant: E.H. Antoine Bodar, rector Friezenkerk
Concelebrant: E.H. Matthias Dick
Diaken: E.H. Kees van Duin
Voorbeden: Teresa Murkens
Zangers: E.P. Tiemen Brouwer O.P. en Jacob Winter
Koffiedienst: Annely Pruim
Fotografe : Teresa Murkens

Evangelie Liturgie