Hoofdcelebrant: E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C.
Diaken: E.H. Kees van Duin
Organist: Sander Evers
Zangers: E.P. Tiemen Brouwer O.P.
Frisdrank door: Teresa Murkens
Fotografe: Teresa Murkens

Evangelie
Homilie en voorbeden
Liturgie