Aanvraag misintentie

De reguliere vieringen in de Friezenkerk vinden plaats op zondagen van 10.30 tot 11.30.
Extra vieringen worden aangekondigd in de weekagenda op onze website.
De kosten van de misintentie bedragen Euro 25,00.
U kunt dit bedrag overmaken op: IBAN: NL05 INGB 0008 3459 07 T.n.v.: R.K. Instelling Friezenkerk Rome.
Uw bijdrage wordt gebruikt voor openstelling en onderhoud van de kerk.