Bericht van de rector 39 | Titus’ omgang met God

I ‘Het is Zondag 26 juli 1942. De verpleger geeft het bericht door aan de Schreibstube dat Nummer 30.492 gestorven is. Zijn lichaam wordt daags nadien gecremeerd. Maar in zijn dood verschijnt hem het Licht, waarover hij gedurende zijn verblijf in Dachau zo...

Ouderdom (II)

I ‘Werp mij niet weg op mijn oude dag, verlaat mij niet , nu mijn krachten bezwijken’ — bede van de Psalmist (71,9.18) — ‘Al ben ik oud en grijs, o God, laat mij toch niet in de steek’. ‘Jong was ik en nu ben ik oud’ (Ps...

Bericht van de rector 37 | Profetenmantel

De profeet Elia zoekt Elisa op, terwijl die twaalf koppels ossen aan het mennen is bij het ploegen van het land, en hij werpt hem de eigen profetenmantel om als teken dat de Heer Elisa kiest als opvolger van Elia (cf. 1 K 19-21). En Elisa stemt toe en gaat weg van de...

Bericht van de rector 36 | Titus Brandsma

TITUS BRANDSMA Goede Vrijdag, 3 april 1942, in het concentratiekamp Amersfoort. Het is zeven uur in de avond. Titus Brandsma houdt in Barak II een lezing voor een gemengd gezelschap — een dertigtal medegevangenen, van onderscheiden levensovertuiging. Omdat...

Goede Herder | Bericht van de rector 35

Het beeld van de Goede Herder is reeds bekend in de Oudheid, wanneer de dienstbare, beschermende en goede koning met zijn onderdanen wordt vergeleken als de herder met zijn schapen. In het Oude Testament is God Zelf de troostrijke herder in Psalm 23. In het boek...