Bericht van de rector 12 | Deemoedig en edel

De door velen toegewuifde intocht van Jesus in Jerusalem is tevens de aanvang van Zijn overlevering en dood. Zijn vernederende kruis evenwel zal Zijn koningstroon blijken. Het door Hem beloofde rijk is niet het ondermaanse en tijdelijke rijk maar het hemelse en...

Bericht van de rector 11 | Dante Alighieri (II)

DANTE ALIGHIERI (II) Na het Leonardo-jaar in 2019 en het Raffaello-jaar in 2020 verkeren we hier nu in het Dante-jaar 2021. Op radio en televisie wordt dit grotelijks gevierd met voordrachten, debatten en het tonen van de kunstwerken die de Divina Commedia verbeelden....

Bericht van de rector 10 | Dante Alighieri

DANTE ALIGHIERI (I) Vandaag viert de Kerk het hoogfeest van de ‘Aankondiging van de Heer’ negen maanden vóór de ‘Geboorte van de Heer’. Op weg naar Pasen keren we even terug naar Kerstmis. Geen kruis zonder kribbe. Om de mensheid te verlossen...

Bericht van de rector 9 | Samen sober

SAMEN SOBER Omdat het verdriet privé is geworden, is het des te meer groot. De meelevende gemeenschap ontbreekt. Althans zo ziet het toch nog steeds uit. Loopt met het naderende einde van althans deze corona-periode ook het ik-tijdperk op zijn einde? De vervulling van...

Bericht van de rector 8

BEDELEN IN ROME Niet alleen in de buitenwijken, ook in het centrum  van Rome wordt de armoede meer zichtbaar. Steeds meer winkels en eethuizen zijn leeg en verlaten. Het aantal zwervers neemt toe. Zij verblijven in zelf gemaakte hutjes of tentjes. Een aantal...

Bericht van de rector 7

ASWOENSDAG Memento, homo, quia pulvis es, (Bedenk, mens, dat ge stof zijt,) et in pulverem reverteris (en tot stof wederkeert.) Met deze vermaning stuurde God eertijds Adam en Eva na de zondeval weg uit het paradijs (Gn 3,19): ‘In het zweet zult gij werken voor...