Bericht van de rector 36 | Titus Brandsma

TITUS BRANDSMA Goede Vrijdag, 3 april 1942, in het concentratiekamp Amersfoort. Het is zeven uur in de avond. Titus Brandsma houdt in Barak II een lezing voor een gemengd gezelschap — een dertigtal medegevangenen, van onderscheiden levensovertuiging. Omdat...

Goede Herder | Bericht van de rector 35

Het beeld van de Goede Herder is reeds bekend in de Oudheid, wanneer de dienstbare, beschermende en goede koning met zijn onderdanen wordt vergeleken als de herder met zijn schapen. In het Oude Testament is God Zelf de troostrijke herder in Psalm 23. In het boek...

Bericht van de rector 33 | Adriaan VI

ADRIAAN VI Vandaag is het vijfhonderd jaar geleden dat Adriaan Floriszoon Boeyens, geboren op 2 maart 1459 in Utrecht, bij de elfde stemronde werd gekozen tot de tweehonderdachttiende paus, van wie Petrus in de continuïteit van de Kerk de eerste is. Niet dat Adriaan...

Bericht van de rector 32 | Ouderdom

OUDERDOM ‘De jaren gaan voorbij, niet meer in draf maar in galop. De wieg, het bed, het graf worden allengs inwisselbare woorden, en elke dag erbij is één eraf.’   Troost van de dichter Jean Pierre Rawie die weet heeft van eindigheid. Eigen aan oude...

Bericht van de rector 31 | Terwijl zij daar verbleven

TERWIJL ZIJ DAAR VERBLEVEN ‘Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij Moeder zou worden. Zij bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de...