Bericht van de rector 5

TERUG IN GROEN Na een tamelijk haastige Advent en een nog kortere Kersttijd zijn we weer terug in groen — het liturgische groen van de paramenten, de kleur van de hoop, tevens de kleur van de gewoonheid met de daarmee verbonden saaiheid die grenst aan...

Bericht van de rector 4

MAAR OUDE BEZEMS? Nagenoeg niets heeft de kleine gemeenschap van Nederlandstalige Romeinen in de Friezenkerk — behoudens het delen van het geloof — gemeen met de wereld omvattende gemeenschap aan de overzijde in de Petrus-basiliek, waarvan zij overigens...

Bericht van de rector 3

PELGRIMSKERK De Friezenkerk is vooral bedoeld als een bedehuis voor pelgrims uit Nederland en Vlaanderen. Hun vrome doel is het graf van Petrus en de hem toegewijde basiliek te bezoeken en meteen te ontmoeten of ten minste te zien de opvolger van de eerste van de...

Bericht van de rector 2

Ofschoon het nog Kerstmis blijft en wij weldra het oude jaar uitwuiven, is het vandaag niettemin een arbeidsdag en wend ik mij — na ongeveer drie maanden wachten — tot u als rector. Allereerst dank ik u dat u zich met de Friezenkerk bemoeit en hopelijk...

Bericht van de rector 1

I De avond van de vigilie van het hoogfeest van Kerstmis 2020 was al vallend, een diepe stilte omringde reeds de wereld en Gods Zoon in het eeuwige heden van de liturgie maakte zich op van Zijn majesteitelijke troon in de hemel af te dalen naar de aarde om Zich onder...