Bericht van de rector 21 | Ontvangst

Niet alleen de zomer is begonnen, tevens zijn vrijwilligers van de Friezenkerk, voor zover zij konden en wilden, ontvangen in de residentie door scheidend FAO-ambassadeur Hans Hoogeveen (penningmeester, lid van de Economische Raad) en zijn echtgenote Margot de Jong...

Bericht van de rector 20 | Dante Alighieri (IV)

In het midden-gedeelte van zijn Dante-encycliek toont paus Franciscus het meest zichzelf in de lessen die hij aan de hand van het leven van de sommo Poeta geeft. [Dante Alighieri III] Naar eigen inzicht onverdiend verbannen uit Florence in 1302 blijft Dante —...

Bericht van de Rector 19 | Vertolking van het Sacrum

In hoeverre spiegelen de kunsten, ontstaan in een bepaalde periode, terug die tijd van toen? En wat zeggen de kunsten van heden over ons? De gestroomlijnde automobielen, de strakke architectuur, de oor-beschadigende popconcerten, de zelden communicerende beeldende...

Bericht van de rector 18 | Judas Iskariot

I Tussen Hemelvaart en Pinksteren  verwachten de elf over gebleven apostelen samen met Maria en anderen in de bovenzaal van het Laatste Avondmaal de komst van de Heilige Geest. Daar wordt gewag gemaakt van de gewezen apostel Judas Iskariot die nu vervangen wordt om...

Bericht van de rector 17 | Ik ben

‘Ik ben Die is.’  ‘Ik ben die Ik ben.’ Zo openbaart God Zichzelf aan Mozes die naar Zijn naam vraagt (Ex 3,14). Hij toont Zich niet deels maar geheel. Hij toont Zijn eigenheid. Zijn Naam immers is Zijn identiteit, Zijn persoonlijkheid. In Hem...

Bericht van de rector 16 | Dante Alighieri (III)

Candor Lucis Aeternae (Glans van het Eeuwige Licht), openingswoorden van paus Franciscus’ encycliek bij gelegenheid van de zevenhonderdste sterfdag van Dante, in het licht gegeven op 25 maart 2021, negen maanden voor de viering van Christus’ geboorte. Op...