Bericht van de rector 66

11 II 2024 ONZE HUID Jesus geneest zieken, drijft demonen uit, maakt mensen gezond, zodat zij weer goed in hun huid kunnen verkeren. In Hem toont God Zijn aanwezigheid, in Hem is God ons nabij, in Hem is het Koninkrijk Gods op aarde gekomen. Hij troost ons, geeft ons...

Bericht van de rector 65 | Synodale kerk

7 II 2024 SYNODALE KERK Wie Kerk-politieke debatten in vooral Rome en Duitsland volgt, stuit tegenwoordig telkens op begrippen als ‘synodaliteit’ en ‘synodale Kerk’. Sinds zijn keuze tot paus in maart 2013 spreekt Franciscus onafgebroken over...

Bericht van de rector 64 | Heilige Familie

I De Moederkerk heeft niet altijd zo opgeroepen de familie te beschermen als sedert ongeveer twee honderd jaren. Toen raakten de families van meer geslachten samen — grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen — uit elkaar wegens de trek naar de stad in...

Bericht van de rector 63 | De kribbe van Greccio

In 1223 — achthonderd jaar geleden — wilde Franciscus van Assisi in de buurt van Greccio in Umbrië de geboorte van Jesus zichtbaar en zo concreet mogelijk vieren. Voor hem was Kerstmis het feest van de feesten, de dag waarop God, mens geworden, als kindje...

Bericht van de rector 62 | Drievoudige komst

Hij is al gekomen en Hij zal opnieuw komen en Hij komt telkens weer. Wij vieren de Advent, de vreugdevolle verwachting van het hoogfeest van Zijn geboorte, het blijde wederzien met Hem op het einde van het bestaan van de tijd, de indringende uitnodiging Hem in ons...

Bericht van de rector 61 | Leeft wat u leert

I ‘Doet en onderhoudt alles wat zij u zeggen, maar handelt niet naar hun werken; want zelf handelen ze niet naar hun woorden.’ (Mt 23,3) Jesus spreekt hier over de Schriftgeleerden en de Farizeeërs, maar zouden Zijn woorden niet evenzeer onze leiders in...