Bericht van de Rector 69 | Primaat en synodaliteit

15 VII 2024 PRIMAAT EN SYNODALITEIT I Hoe verhoudt zich synodaliteit, door paus Franciscus met verve nagestreefd, met pausdom? In synodaliteit gaat het hem om onderlinge dienstbaarheid in openheid, naar elkaar luisteren, ontmoeting en onderscheiding en dat allemaal in...

Bericht van de Rector 68 | Pinksteren

PINKSTEREN ‘Kom, Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde. Zend Uw Geest uit en alles zal worden herschapen. En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.’ Zo baden we vroeger op school voor elke les....

Extra bericht van de Rector

Aan alle bij de Friezenkerk betrokkenen. Op verzoek van Hans Hoogeveen heeft hij per 1 januari jongst leden zijn taak als penningmeester van de Friezenkerk en daarmee als lid van de Raad voor Economische Aangelegenheden neergelegd. Wij danken de heer Hoogeveen ook in...

Bericht van de rector 66 | Onze huid

11 II 2024 ONZE HUID Jesus geneest zieken, drijft demonen uit, maakt mensen gezond, zodat zij weer goed in hun huid kunnen verkeren. In Hem toont God Zijn aanwezigheid, in Hem is God ons nabij, in Hem is het Koninkrijk Gods op aarde gekomen. Hij troost ons, geeft ons...