De God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob

 

Nu ik in kleine stapjes uw geest probeer te openen om God te ontmoeten door middel van de Bijbel is het voor u natuurlijk niet genoeg mijn stukjes te lezen. Zij willen een uitnodiging zijn om zelf de Bijbel te lezen. Het is het boek dat onze cultuur doordringt. Het is het boek dat ten grondslag ligt aan het jodendom, aan het katholicisme, aan het protestantisme en voor een deel aan de Islam. Het gaat over een geschiedenis van een concreet volk dat het wonder van het leven door de tijden heen tracht te verstaan en dit niet anders kan dan door te aanvaarden dat zij, te midden van de vele volkeren met hun goden, een heel eigen God hebben. Zij hebben niet een god die op een bepaalde plaats in een tempeltje woont en al dan niet tevreden is. Niet een god die staat voor een aspect van het leven. Bijvoorbeeld voor de vruchtbaarheid. De God van de Bijbel is de Schepper van hemel en aarde. De God die de mens schept naar zijn evenbeeld en hem als een kroon op al het geschapene plaats. De God die zijn Schepping tot een goed einde wil brengen. Hij doet dit niet alleen maar Hij kiest daarvoor mensen uit die in Zijn dienst staan. De God die met de mens een dialoog aangaat. Hij laat de mens vrij. Met concrete personen gaat God op weg. Hij is de God van Abraham, van Isaak en van Jakob. Door samen op weg te zijn met God leren zij God kennen. Hij is niet een God van filosofen, maar een God van concrete personen, van Abraham, Isaak en Jacob. Een God die handelt uit liefde.

 

Door te lezen, door opnieuw te lezen, geeft God zich stapje voor stapje prijs en ontwikkelt de mens als het ware daardoor de intuïtie om God te leren kennen. Door te lezen, door steeds weer opnieuw te lezen zal de mens op den duur vanuit zijn hart kunnen zeggen: ik ben geschapen naar God toe. Zonder God ben ik niet wie ik ben.

 

Zelf beschouw ik het als een soort wonder dat bij mij thuis in een arm boeren gezin waar geen boeken waren wel De Bijbel was. Een groot boek met prenten. Het was bijzonder in een katholiek gezin. De verhalen die mijn vader ons voorlas zijn mijn leven lang een gids geweest in het leren kennen van God in het leren leven naar de wil van God. Zij zijn de diepste bronnen van intens geluk. Nu wijzen zij voor mij de weg naar het huis van de Vader als het aardse leven voltooid zal zijn. Lezen, opnieuw lezen. God laat zich vinden.

 

Bisschop Antoon Hurkmans

Rector van de Friezenkerk in Rome

ahurkmans@bisdomdenbosch.nl