Exodus

De Ontmoetingstent
Iedere gemeenschap heeft een huis nodig om samen te komen. We zien het om ons heen in onze dorpen en steden. Stadhuizen, gemeente huizen, wijkgebouwen en dorpshuizen. De rechterlijke macht, de regering, de provincies, instellingen en bedrijven zij hebben allen hun plaatsen waar ze thuis zijn. De behuizing moet passend zijn, een eigen uitstraling hebben. Ook ons Koningshuis heeft haar paleizen. De geschiedenis van deze gebouwen is vaak rijk. En nieuwe gebouwen hebben een lange voorbereidingstijd nodig.

Het volk van God dat in de woestijn stap na stap vorm krijgt heeft ook een ruimte. Vooral een ruimte waar God zijn volk ontmoet. Mozes krijgt van God de opdracht de Ontmoetingstent te maken. Nadat het volk de verzekering kreeg dat God zorgt voor eten en drinken, nadat het volk van God uitgangspunten en aanwijzingen ontving waarin omschreven wordt hoe ze met God en met elkaar mogen leven, krijgt het volk een Tent waar God en zijn volk samen komen. Dit om elkaar niet uit het oog te verliezen.

Mozes krijgt de aanwijzingen voor het bouwen van de Ontmoetinstent van God zelf. Hij werd uitgenodigd om met Aaron, Nadab, Abihu en de zeventig oudsten de berg Sinaï te beklimmen. Het volk moest aan de voet van de berg blijven. Op zekere hoogte zagen Mozes en zijn gezelschap God. Onder zijn voeten zagen zij een plaveisel helder als saffier. Zij aten en dronken. Zij werden niet gedood omdat zij God gezien hadden. God beloofde de stenen tafelen te geven met de geboden. Mozes liet de mannen die hem begeleiden achter en ging alleen met Aaron verder de berg op om uiteindelijk alleen God te ontmoeten. Een wolk hing boven de berg en een vuur. God verscheen. Dit zagen ook de Israëlieten. Mozes ging de wolk binnen. Veertig dagen en nachten lang. Om God te ontmoeten en van Hem de aanwijzingen te krijgen voor het bouwen van de ontmoetingstent.

God zegt: ‘De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik temidden van hen kan wonen.’ Dan volgt een groot aantal aanwijzingen voor de ontmoetingstent en voor de eredienst in die tent. Laat ik de onderwerpen noemen die aan de orde komen: de ark, de tafel, de lampenstandaard, de tabernakel, het brandofferaltaar, de ruimte rond de tabernakel, de lampolie, de priesterkleding, de priesterwijding, het reukofferaltaar, de heffing bij de registratie, het wasbekken, de zalfolie, het reukwerk, de vaklieden en tenslotte spreekt God nog eens over de sabbatrust. Dan geeft Hij aan Mozes de stenen tafelen.

Het is zo dat iedere eredienst met veel gebruiken, materialen en voorschriften omgeven wordt. Dit is ook zo in het oude testament. Het is goed dit door te lezen. Daarbij te kijken naar de voetnoten. Om beter te begrijpen hoe het in die tijd eraan toe ging en ook om vandaag onze eredienst beter te begrijpen.

Bisschop Antoon Hurkmans

Rector van de Friezenkerk in Rome

ahurkmans@bisdomdenbosch.nl