Liturgie

Celebranten en vrijwilligers

Lezingen, Evangelie

Voorbeden

Inleidend woord door p. Guido Gockel M.H.M.

Preek door p. Guido Gockel M.H.M.

Slotwoord door p. Guido Gockel M.H.M.