Advent

In de eerste parochie waar ik als kapelaan werkte was een broeder actief. Hij had voor onze pastoor jaarlijks een mopje. In de laatste week van het kerkelijk jaar,in de week na Christus Koning, zei hij steevast tegen de pastoor: ‘O, volgende week komt die vent weer.’ De pastoor vroeg dan eveneens steevast elk jaar: ‘Welke vent?’ En dan kwam de climax, als de broeder zei: De Advent. De komende week begint de Advent, op 1 december. Het is een korte tijd van voorbereiding op het kerstfeest. Vier zondagen. De Heer komt! De Verlosser! Het kind in de kribbe!

Wachten op wat komen gaat. In onze snelle tijd is wachten niet in. Als we iets willen hebben dan kopen we het. En toch, wat ons vrij maakt, wat ons vernieuwt, wat gelukkig maakt, daar moeten we op wachten. Dat kunnen we ons zelf niet geven. Daarom is het goed alvorens de Advent begint onze diepste verlangens bloot te leggen. Om vruchtbaar te kunnen wachten. Een mens wil zelfvertrouwen. Hij wil vrij zijn van kwaad, van angst. Een mens zoekt die ene andere mens om gelukkig te zijn. Een mens wil niet de dood, maar het leven. Een mens wil leven in een gemeenschap waar vrede is. Kortom, de mens wil het licht en niet de duisternis.

Al die kwaliteiten kan een mens zichzelf niet geven. In relatie met anderen groeit zelfvertrouwen, groeit vrijheid, kan eens die ene unieke band ons gegeven worden, groeit gemeenschap. Met elkaar omgaan. Het gesprek aangaan met anderen. Vertrouwen stellen in elkaar dat maakt de weg open naar al datgene dat we onszelf niet kunnen geven. Daar hoort wel wachten bij. Je mag deze zaken niet forceren. Ieder groeiproces heeft zijn eigen ritme. Zorgzaam, liefdevol, hoopvol wachten.

God wil een band met ons aangaan. Om ons zaken te geven die niemand anders ons kan geven. Hij wil ons geloof geven. Een dynamisch kracht waarmee we het leven aankunnen. Door alle kwaad en dood heen. Hij wil ons de genade van vergeving schenken. Een nieuw begin. Hij wil ons door de dood heen naar het leven brengen. Wachten! Op het kind in de kribbe. Zo komt God naar ons om met ons op weg te gaan. Om stap voor stap ons alles te geven waarnaar we diep verlangen. De moeite waard om op te wachten.

Bisschop Antoon Hurkmans

Rector van de Friezenkerk in Rome

ahurkmans@bisdomdenbosch.nl