Liturgie

celebranten, vrijwilligers

lezingen, evangelie

Voorbeden

Openingswoord Mgr. Antoon Hurkmans

Preek mgr. Antoon Hurkmans

Slotwoord mgr. Antoon Hurkmans