Het geloof is geen bezit. Telkens opnieuw mag je het geloof ontvangen.

Veel mensen denken: ‘Ik geloof’ en ze gaan ervan uit dat ze daarmee het ‘geloof’ voor altijd bezitten. Vaak blijft wel een bepaald gevoel van geloven bij een gelovig iemand, maar het werkelijke geloof in God, in de Vader, de Zoon en de heilige Geest, is levend, mag men telkens opnieuw ontvangen. Iedere keer opnieuw moet men er zich weer voor openen, iedere keer opnieuw moet men het weer ‘zien’ en het weer ‘verstaan’. Het geloof ontvangen we als we het telkens opnieuw met overtuiging belijden, als we het telkens opnieuw met overgave vieren, als we het telkens opnieuw transformeren in dienstbaarheid.

In de theologie spreekt men veel over herbronnen. Men bedoelt daarmee teruggaan naar de bronnen van het geloof. Naar de grondteksten van de H. Schrift. Naar de oorspronkelijke geschriften van de kerkvaders. Naar de eerste uitingen van de H. Liturgie. Naar de authentieke levens van de heiligen. Opnieuw naar het begin. Naar de bron. Dat geeft nieuw leven. Dit vernieuwt het geloof. Wat we al wisten en als een verworvenheid beschouwden verschijnt dan toch weer helemaal nieuw. We ontvangen het geloof op deze wijze weer opnieuw. Het geloof is niet statisch, het geloof is levend.

Zo is het ook waardevol om bij tijd en wijle terug te gaan naar je Doop, naar je Eerste Communie, naar je Vormsel, naar je Huwelijk, naar je Wijding. Door daar biddend en denkend op in te gaan worden die sacramenten weer opnieuw bronnen van geloof en van genade. Je ontvangt opnieuw het geloof.

Bisschop Antoon Hurkmans

Rector van de Friezenkerk in Rome

ahurkmans@bisdomdenbosch.nl